Voorwaarden van deze website

  1. ALGEMEEN De inhoud van deze website, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Amstel Brouwerij. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Amstel Brouwerij is het niet toegestaan deze website of enig onderdeel daarvan te kopiƫren. Alle woord- en beeldmerken op deze website zijn eigendom van Amstel Brouwerij, tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van Amstel Brouwerij is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.

  2. AANSPRAKELIJKHEID Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze website en de daarin opgenomen gegevens, kan de brouwerij niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Amstel Brouwerij aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website, ter beschikking gestelde software of (on)bereikbaarheid van de website.

  3. INFORMATIE VAN DERDEN Amstel Brouwerij is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de op deze website geplaatste informatie die van derden afkomstig is, bijvoorbeeld columns of aanbiedingen van derden, noch voor de toegang tot of de informatie op enige website die is gelinkt van of naar deze website.