Privacy Statement

Inleiding
Wij vinden het belangrijk dat privacygevoelige gegevens met zorgvuldigheid worden verwerkt en beveiligd. Daarom informeren wij je in dit Privacy & Cookie Statement over de manier waarop je gegevens worden verwerkt, voor welke doeleinden persoonsgegevens verwerkt worden, hoe je je privacyrechten kunt uitoefenen en overige informatie die van belang kan zijn.

Wij streven ernaar op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om te gaan en te handelen binnen de grenzen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Telecommunicatiewet (Tw). 

Dit Privacy & Cookie Statement is van toepassing op jouw deelname en de daarmee samenhangende gegevensverwerkingen (waaronder registratie en bezoek op de website en de mobiele app) van Toerversie Amstel Gold Race editie 2018.

Verantwoordelijke
Stichting Amstel Gold Race, gevestigd aan Tromputte 8, 6269 B te Margraten, Nederland is verantwoordelijke van de verwerking van alle persoonsgegevens die worden verzameld via registratie en deelname aan de Toerversie Amstel Gold Race. 

Voor welke doeleinden verwerkt Stichting AGR je persoonsgegevens?
Stichting Amstel Gold Race verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor duidelijke en vooraf bepaalde doeleinden. 

Stichting Amstel Gold Race verwerkt jouw persoonsgegevens:

 • Voor deelname aan de Toerversie Amstel Gold Race, waaronder om:
  contact met je op te nemen (bijvoorbeeld als je wordt ingeloot);
  tijdens de race jouw afgelegde afstanden en tussentijden bij te houden;jouw naam, startnummer en gemaakte foto’s en video’s tijdens de race te koppelen aan je account;
  crisisondersteuning tijdens de race te kunnen verlenen.
 • Voor het kunnen beantwoorden van vragen die je hebt gesteld of afhandeling van klachten na afloop;
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld leeftijdscontrole);
 • Om je per e-mail en via social media zoals Facebook op de hoogte te houden van het laatste nieuws.
 • Voor het plaatsen van cookies en vergelijkbare technieken, waarover je meer informatie kunt vinden onder het kopje ‘Cookies’; 
Stichting Amstel Gold Race verwerkt je gegevens, omdat je daar toestemming voor hebt gegeven en omdat dat nodig is om deel te kunnen nemen aan de Toerversie Amstel Gold Race. 

Welke persoonsgegevens verzamelt Stichting Amstel Gold Race?

Stichting Amstel Gold Race kan voor bovenstaande doeleinden verschillende typen persoonsgegevens verwerken:
 • Contactgegevens (waaronder naam, adres, woonplaats, geboortedatum, e-mailadres, (calamiteiten)telefoonnummer); 
 • Deelnamegegevens (waaronder leeftijd, startnummer, chipnummer, foto’s en video’s, afstand, geslacht, eventueel teamnaam en/of bedrijfsnaam);
 • Betalingsgegevens (waaronder rekeningnummer);
 • Interactiegegevens (waaronder cookie ID’s of contact met Stichting Amstel Gold Race).
Aan wie verstrekt Stichting Amstel Gold Race je gegevens?
Stichting Amstel Gold Race deelt persoonsgegevens alleen in overeenstemming met dit Privacy & Cookie Statement en alleen met derden wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt. 

Derden
Stichting Amstel Gold Race geeft je persoonsgegevens mogelijk ook door aan derden, indien dat nodig is om de deelname aan de Toerversie Amstel Gold Race te faciliteren of wanneer je daar zelf toestemming voor hebt gegeven. Deze derde partijen verwerken je persoonlijke gegevens volgens de instructies van Stichting Amstel Gold Race en onder de verantwoordelijkheid van Stichting Amstel Gold Race. 

Persoonsgegevens worden niet zonder je voorafgaande toestemming ter beschikking gesteld aan andere derden voor een ander doel dan het doel waarvoor je de persoonsgegevens hebt verstrekt. 

Handhavende autoriteiten
Stichting Amstel Gold Race verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties of wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (vordering).

Hoe lang bewaart Stichting Amstel Gold Race je gegevens?

Stichting Amstel Gold Race bewaart jouw foto’s en video’s niet langer dan 24 maanden na de laatst gereden Toerversie van de Amstel Gold Race. Je e-mailadres zullen wij niet langer gebruiken nadat je bij ons hebt aangegeven dit niet meer op prijs te stellen. Overige account gegevens zullen we niet langer bewaren dan 24 maanden na je laatste login. 

Cookies
Wat is een cookie?
Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens je bezoek aan onze website in je randapparatuur wordt geplaatst of uitgelezen, bijvoorbeeld in de browser van je computer, tablet of smartphone. Via dit tekstbestand worden gegevens, soms persoonsgegevens, opgeslagen of geraadpleegd. Aan de hand van deze (persoons)gegevens kan je bij een later bezoek worden herkend. 

Welke cookies plaatst Stichting Amstel Gold Race? 

De website kan uitsluitend de volgende cookies en technieken gebruiken en alleen voor de volgende doeleinden:
 • Functionele cookies. Deze cookies worden gebruikt om de gebruikersvriendelijkheid van de website voor bezoekers te verbeteren. Er wordt bijvoorbeeld een cookie geplaatst om te onthouden dat je de pagina waarop je je leeftijd moet invullen hebt bezocht en dat je de wettige minimumleeftijd voor de consumptie van alcohol hebt. Zonder deze cookie zou je deze informatie op elke pagina opnieuw moeten invoeren. De functionele cookies die door Stichting Amstel Gold Race op je computer worden opgeslagen blijven alleen geldig tijdens je sessie op de website.
 • Analytics cookies. Google Analytics-cookies worden gebruikt om te kunnen analyseren hoe bezoekers de website gebruiken. Wij kunnen zo de gebruiksvriendelijkheid van onze websites verbeteren. Google verwerkt de gegevens die via de website zijn verkregen uitsluitend op anonieme wijze. Ga naar www.google.com/analytics voor meer informatie over Google Analytics.
 • Advertentie of targeting cookies. Wij kunnen gebruik maken voor commerciele en promotionele doeleinden. In dat geval koppelt, analyseert en gebruikt Stichting Amstel Gold Race hiermee verzamelde (persoons)gegevens voor het ontwikkelen van profielen, segmenten en doelgroepen om daarmee zo relevant mogelijke informatie en gepersonaliseerde aanbiedingen te tonen op onze websites, apps en andere marketingkanalen, al dan niet van externe partijen. Tracking cookies kunnen ook door externe partijen worden geplaatst op onze websites en apps (hierna: ‘third party cookies’). Voor het plaatsen van third party cookies vragen we vooraf je toestemming, omdat hiermee je internetgedrag over verschillende websites heen kan worden gevolgd. Op de (persoons)gegevens die via third party cookies worden verwerkt, zijn de privacy en cookie statements van de betreffende externe partijen van toepassing. Stichting Amstel Gold Race heeft daar geen invloed op.
Welke (persoons)gegevens verzamelt Stichting Amstel Gold Race via Cookies? 
Stichting Amstel Gold Race verzamelt je IP-adres (waar mogelijk geanonimiseerd), technische kenmerken (zoals de browser die je gebruikt en de resolutie van jouw computerscherm), vanaf welke pagina je op onze website bent gekomen, wanneer en hoe lang je onze website bezoekt of gebruikt, of je gebruik maakt van functionaliteiten van onze website, welke pagina's je bezoekt op onze website, surf- en klikgedrag en cookie identifiers.

Hoe kun je je verzetten tegen cookies?
Door de instellingen van je browser te wijzigen, kun je aangeven dat jouw browser geen cookies (van onze website) mag aanvaarden. Als jouw browser geen cookies van onze website aanvaardt, krijg je mogelijk echter geen toegang tot bepaalde features van onze website of kun je mogelijk niet alle features gebruiken. Indien je je wilt verzetten tegen de cookies van Google Analytics, kun je dit in je browser instellen door cookies van Google (Analytics) via je browser te weigeren of door hier te klikken.

Voor andere vragen en verzoeken kun je altijd contact opnemen via onderstaande kanalen. 

Hoe kun je contact opnemen met Stichting Amstel Gold Race?
Voor vragen of verzoeken kun je telefonisch, via de website of per post contact opnemen met Stichting Amstel Gold Race. 

Stichting Amstel Gold Race 
Tromputte 8, 6269 BC Margraten 
T: +31 (0)88 4343247 
E: info@amstelgoldrace.nl 
IBAN nummer: NL10 RABO 0137 2037 56 
BIC: RABONL2U 

Hoe kun je je rechten uitoefenen? Inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens
Je kunt een inzage-, correctie- of verwijderingsverzoek richten aan Stichting Amstel Gold Race. Dit kun je doen via het contactformulier op de website of door op de link hierboven te klikken. Geef duidelijk aan dat het gaat om een inzage-, correctie- of verwijderingsverzoek op grond van artikel van de 35 of 36 Wet bescherming persoonsgegevens. Houd er rekening mee dan in sommige gevallen Stichting Amstel Gold Race om aanvullende informatie kan vragen om je identiteit deugdelijk vast te stellen.

Verzet
Je hebt het recht je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens. Dit kun je doen via het contactformulier op de website of door op de link hierboven te klikken. Wanneer je aangeeft niet langer (via een bepaald medium) te willen worden benaderd, zal Stichting Amstel Gold Race je met de vereiste gegevens opnemen in een daartoe strekkend bestand en worden je persoonsgegevens niet langer gebruikt voor deze doeleinden. Geef duidelijk aan dat het gaat om een beroep op je recht op verzet op grond van artikel 40 of 41 van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Wanneer is dit Privacy & Cookie Statement voor het laatst gewijzigd?
Stichting Amstel Gold Race behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy & Cookie Statement. Je bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van dit Privacy & Cookie Statement. Stichting Amstel Gold Race raadt je aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn. Je vindt de datum van de laatste aanpassingen onderaan deze paragraaf.

Dit Privacy & Cookie Statement is voor het laatst gewijzigd op 29 september 2017.