Privacy Statement

Inleiding
Wij vinden het belangrijk dat privacygevoelige gegevens met zorgvuldigheid worden verwerkt en beveiligd. Daarom informeren wij u in dit Privacy & Cookie Statement over de manier waarop uw gegevens worden verwerkt, voor welke doeleinden persoonsgegevens verwerkt worden, hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen en overige informatie die van belang kan zijn.

Wij streven ernaar op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om te gaan en te handelen binnen de grenzen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet (Tw). Dit Privacy & Cookie Statement is van toepassing op uw hospitalityaankoop en de daarmee samenhangende gegevensverwerkingen (waaronder verkoop, registratie, ticketzending alsmede bezoek op de website en de mobiele app) van de Amstel Gold Race.


Verantwoordelijke
Stichting Amstel Gold Race, gevestigd aan Withuisveld, 6226NV te Maastricht, Nederland is verantwoordelijke van de verwerking van alle persoonsgegevens die worden verzameld via de reservatie van hospitality arrangementen of bijbehorende items voor de Amstel Gold Race. De verkoop van hospitality-arrangementen is mede ondergebracht bij een externe ticketingpartner. Deze verkopen geschieden onder de verantwoording van Stichting Amstel Gold Race en derhalve is deze privacy statement ook van toepassing op de verkopen welke via deze partner gesloten worden.


Voor welke doeleinden verwerkt Stichting AGR uw persoonsgegevens?
Stichting Amstel Gold Race verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor duidelijke en vooraf bepaalde doeleinden. Stichting Amstel Gold Race verwerkt uw persoonsgegevens:

 • Voor de aankoop van uw hospitalitypakket, waaronder:
 • Contact met u op te nemen (bijvoorbeeld over de inhoud van uw pakket, het toesturen van de factuur en de uiteindelijke (online) e-tickets);
 • Voor het kunnen beantwoorden van vragen die u heeft gesteld of afhandeling van klachten na afloop;
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld leeftijdscontrole);
 • Het aanvragen van de benodigde accreditaties om u en/of uw gasten toegang te geven tot de locaties welke onderdeel uitmaken van uw aankoop;
 • Om u per e-mail en via social media zoals Facebook op de hoogte te houden van het laatste nieuws;
 • Om u na afloop van het evenement door middel van een enquête te vragen hoe wij het evenement nog meer kunnen verbeteren om te voldoen aan uw wensen;
 • In uw account om u bij een volgende bestelling beter en sneller van dienst te kunnen zijn;
 • Voor het plaatsen van cookies en vergelijkbare technieken, waarover u meer informatie kunt vinden onder het kopje ‘Cookies’;

Stichting Amstel Gold Race verwerkt uw gegevens, omdat u daar toestemming voor hebt gegeven en omdat dat nodig is om een optimaal bezoek aan ons evenement te kunnen garanderen.

Let op; tijdens ons evenement wordt foto- en beeldmateriaal gemaakt voor promotionele doeleinden. Bij het betreden van ons evenement, gaat u ermee akkoord dat u hierop mogelijk herkenbaar in beeld bent. Indien u bezwaar heeft, dient u ons hier vooraf schriftelijk van op de hoogte te brengen.


Welke persoonsgegevens verwerkt Stichting Amstel Gold Race?
Stichting Amstel Gold Race kan voor bovenstaande doeleinden verschillende typen persoonsgegevens verwerken:

 • Contactgegevens (waaronder bedrijfsnaam, naam contactpersoon, post- & factuuradres,telefoonnummer, e-mailadres)
 • Naam van uw gast(en), alleen wanneer aanvullende accreditaties noodzakelijk zijn
 • Betalingsgegevens (waaronder rekeningnummer);
 • Interactiegegevens (waaronder cookie ID’s of contact met Stichting Amstel Gold Race)

Aan wie verstrekt Stichting Amstel Gold Race persoonsgegevens?
Stichting Amstel Gold Race verstrekt alleen persoonsgegevens aan derden wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt. Persoonsgegevens worden alleen aan derden verstrekt, indien u daar zelf toestemming voor hebt gegeven of indien dit is toegestaan op grond van  de Algemene Verordening Gegevensbescherming of andere geldende privacywetgeving. Stichting Amstel Gold Race verstrekt persoonsgegevens bijvoorbeeld aan politie, justitie of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of gerechtvaardigd belang van Stichting Amstel Gold Race. Daarnaast worden gegevens verstrekt aan partijen die Stichting Amstel Gold Race helpen bij de uitvoering van diensten voor u, de levering van producten aan u of om onze Websites en Apps te onderhouden. Deze derde partijen kunnen zijn:

 • HEINEKEN groepsmaatschappijen vanwege gedeelde IT systemen;
 • (IT) service providers;
 • payment service providers;
 • ticketingpartners
 • ·-onafhankelijke deurwaarders, advocaten of andere dienstverleners met het doel achterstallige betalingen te incasseren;
 • handhavingsinstanties zoals bijvoorbeeld politie, justitie of fraude bestrijdende organisaties;
 • in het geval dat Stichting Amstel Gold Race alle of een deel van de activiteiten of aandelen verkoopt aan een derde partij, worden in sommige gevallen persoonsgegevens aan deze derde partij verschaft.

 

Hoe lang bewaart Stichting Amstel Gold Race uw gegevens?
Stichting Amstel Gold Race bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de hierboven genoemde doeleinden. De bewaartermijn voor persoonsgegevens is afhankelijk van het doeleinde waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt. Nadat uw persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn, worden deze geanonimiseerd of verwijderd. Bepaalde persoonsgegevens die voor fiscale doeleinden worden verwerkt moeten verplicht zeven jaar worden bewaard. Als uw account op een van onze Websites en Apps gedurende twee jaar inactief is, wordt uw account verwijderd. In veel gevallen is het ook mogelijk om uw gehele account zelf te verwijderen.

Beveiliging van persoonsgegevens en aansprakelijkheid
De bescherming van uw privacy is belangrijk voor u en voor ons. Stichting Amstel Gold Race heeft daarom passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen. Deze maatregelen zijn in lijn met geldende privacy en informatiebeveiliging wetgeving. Echter kan voor geen enkele website of app 100% veiligheid gegarandeerd worden. Stichting Amstel Gold Race kan dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor ongeoorloofde, onbevoegde of ongewilde toegang tot de persoonsgegevens die buiten Stichting Amstel Gold Race’s controle ligt. Onze Websites en Apps kunnen links bevatten naar andere websites en apps. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, privacy en beveiliging van zulke websites en apps. Deze websites en apps vallen niet onder deze Privacyverklaring en we raden dan ook aan om de privacyverklaringen op deze websites en apps zorgvuldig te lezen.

Cookies            
Wat is een cookie?
Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan onze website of mobiele app in uw randapparatuur wordt geplaatst of uitgelezen, bijvoorbeeld in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Via dit tekstbestand worden gegevens, soms persoonsgegevens, opgeslagen of geraadpleegd. Aan de hand van deze (persoons)gegevens kunt u bij een later bezoek worden herkend.

Welke cookies plaatst Stichting Amstel Gold Race?
De website kan uitsluitend de volgende cookies en technieken gebruiken en alleen voor de volgende doeleinden:

 • Functionele cookies. Deze cookies worden gebruikt om de gebruikersvriendelijkheid van de website voor bezoekers te verbeteren. Er wordt bijvoorbeeld een cookie geplaatst om te onthouden dat u de pagina waarop u uw leeftijd moet invullen heeft bezocht en dat u de wettige minimumleeftijd voor de consumptie van alcohol hebt. Zonder deze cookie zou u deze informatie op elke pagina opnieuw moeten invoeren. De functionele cookies die door Stichting Amstel Gold Race op uw computer worden opgeslagen blijven geldig zolang u deze niet verwijderd van uw systeem.
 • Analytics cookies. Google Analytics-cookies worden gebruikt om te kunnen analyseren hoe bezoekers de website gebruiken. Wij kunnen zo de gebruiksvriendelijkheid van onze websites verbeteren. Google verwerkt de gegevens die via de website zijn verkregen uitsluitend op anonieme wijze. Ga naar www.google.com/analytics voor meer informatie over Google Analytics.
 • Advertentie of targeting cookies. Wij kunnen hiervan gebruik maken voor commerciële en promotionele doeleinden. In dat geval koppelt, analyseert en gebruikt Stichting Amstel Gold Race hiermee verzamelde (persoons)gegevens voor het ontwikkelen van profielen, segmenten en doelgroepen om daarmee zo relevant mogelijke informatie en gepersonaliseerde aanbiedingen te tonen op onze websites, apps en andere marketingkanalen, al dan niet van externe partijen. Tracking cookies kunnen ook door externe partijen worden geplaatst op onze websites en apps (hierna: ‘third party cookies’). Voor het plaatsen van third party cookies vragen we vooraf uw toestemming, omdat hiermee uw internetgedrag over verschillende websites heen kan worden gevolgd. Op de (persoons)gegevens die via third party cookies worden verwerkt, zijn de privacy en cookie statements van de betreffende externe partijen van toepassing. Stichting Amstel Gold Race heeft daar geen invloed op.

Welke (persoons)gegevens verzamelt Stichting Amstel Gold Race via Cookies?
Stichting Amstel Gold Race (en onze ticketpartner) verzamelt uw IP-adres (waar mogelijk geanonimiseerd), technische kenmerken (zoals de browser die u gebruikt en de resolutie van uw computerscherm), vanaf welke pagina u op de website bent gekomen, wanneer en hoe lang u de website bezoekt of gebruikt, of u gebruik maakt van functionaliteiten van de website, welke pagina's u bezoekt op de website, surf- en klikgedrag en cookie identifiers.

Hoe kunt u zich verzetten tegen cookies?
Door de instellingen van uw browser te wijzigen, kunt u aangeven dat uw browser geen cookies (van onze website of die van onze ticketingpartner) mag aanvaarden. Als uw browser geen cookies van de website aanvaardt, krijgt u mogelijk echter geen toegang tot bepaalde features van de website of kunt u mogelijk niet alle features gebruiken. Indien u zich wilt verzetten tegen de cookies van Google Analytics, kunt u dit in uw browser instellen door cookies van Google (Analytics) via uw browser te weigeren.

Voor andere vragen en verzoeken kunt u altijd contact opnemen via onderstaande kanalen.


Hoe kunt u contact opnemen met Stichting Amstel Gold Race?
Voor vragen of verzoeken kunt u telefonisch, via de website of per post contact opnemen met Stichting Amstel Gold Race.

Stichting Amstel Gold Race
Withuisveld 8, 6226NV, Maastricht 
T: +31 (0)88 4343247
E: info@amstelgoldrace.nl
IBAN nummer: NL10 RABO 0137 2037 56
BIC: RABONL2U

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen? Inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens
U kunt een inzage-, correctie- of verwijderingsverzoek richten aan Stichting Amstel Gold Race. Dit kunt u doen via het contactformulier op de website of door op de link hierboven te klikken. Houd er rekening mee dat in sommige gevallen Stichting Amstel Gold Race om aanvullende informatie kan vragen om uw identiteit deugdelijk vast te stellen. Wanneer u aangeeft niet langer (via een bepaald medium) te willen worden benaderd, zal Stichting Amstel Gold Race u met de vereiste gegevens opnemen in een daartoe strekkend bestand en worden uw persoonsgegevens niet langer gebruikt voor deze doeleinden.

Wanneer is dit Privacy & Cookie Statement voor het laatst gewijzigd?
Stichting Amstel Gold Race behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy & Cookie Statement. U bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van dit Privacy & Cookie Statement. Stichting Amstel Gold Race raadt u aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn. U vindt de datum van de laatste aanpassingen onderaan deze paragraaf.

Dit Privacy & Cookie Statement is voor het laatst gewijzigd op 22 september 2019.